سیامک بنایی

متولد 1336 در تهران است.از سال 63 آموختن تمبک را نزد استاد محمد اسماعیلی آغاز کرد و همچنان به شیوه نوازندگی استاد وفادار است.از سال 1366 با گروه نوا به سرپرستی مهرداد دلنوازی همکاری مستمر داشته است و تاکنون در چندین برنامه به سرپرستی استاد فرامرز پایور حضور داشته است.او همچنین علاوه بر کوشش در انتشار کتاب های آموزش تمبک استاد تهرانی و آموزش تمبک استاد اسماعیلی،در ارکستر بزرگ مضرابی به سرپرستی استاد حسین دهلوی نیز فعالیت پیگیر داشته است.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

چهار مضراب

599 تومان
نوبهار
نوازنده
دانلود

آواز

599 تومان
نوبهار
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

599 تومان
نوبهار
نوازنده
دانلود

تصنیف یامولا

599 تومان
نوبهار
نوازنده
دانلود

آوازشور

599 تومان
نوبهار
نوازنده
دانلود

تصنیف بهار

599 تومان
نوبهار
نوازنده
دانلود

گل کو

699 تومان
از بودن و سرودن
نوازنده
دانلود

مرو

699 تومان
از بودن و سرودن
نوازنده
دانلود

حکایت دل

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

ساربان

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

بغدادی

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

همراز

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

یاد وطن

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

ارغوان

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

شد خزان

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

ماه غلام

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

شب مهتاب

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

شب وصال

699 تومان
بوی مهر
نوازنده
دانلود

بوی مهر

699 تومان
بوی مهر
نوازنده
دانلود

مقدمه ماهور

699 تومان
بوی مهر
نوازنده
دانلود

دل من و رنگ

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 4

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

شب تار

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 3

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

آسمان

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 2

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 1

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

پیش در آمد

899 تومان
آسمان
نوازنده
دانلود

بهار دلنشین

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

موسم گل

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

بهار دلکش

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

شب مهتاب

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

ترانه دزفولی

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

محلی شیرازی

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

کاروان دشتی

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

ساقی نامه

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

آشفته

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

افشاری

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

هزار دستان

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

اگر مشتم

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

ز من نگارم

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

شمع و پروانه

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

من از روز ازل

399 تومان
18 تصنیف
نوازنده
دانلود

آواز دشتی

1999 تومان
تار
نوازنده
دانلود

بند باز (ماهور)

1999 تومان
تار
نوازنده
دانلود

اتود دشتی

1999 تومان
تار
نوازنده
دانلود
تار
نوازنده
دانلود

ضربی خاتمه

999 تومان
رقص بهار
نوازنده
دانلود

رنگ

899 تومان
زنجیر گیسو
نوازنده
دانلود

پیش درآمد

899 تومان
زنجیر گیسو
نوازنده
دانلود

پیش درآمد

799 تومان
راز نهان
نوازنده
دانلود

مقدمه اوج

799 تومان
راز نهان
نوازنده
دانلود

رنگ

799 تومان
راز نهان
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران