گروه جار

گروه موسیقی «جار»، ترجمان موسیقایی حال چهار نفر است که همکاری‌شان از سال ۱۳۹۴ آغاز شده. در این گروه سپهر سراجی می‌سازد، محمدهادی جمالی می‌سراید، سعید احمدی پرداخته و تنظیم می‌کند و خزر برکتی می‌خواند. می‌سازند و می‌سرایند و می‌نوازند و می‌پردازند و..... «جار» می‌زنند.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم
نظرات کاربران