گلنار ریاحی

گلنار رياحی فراگيری گيتار را از سنين کودکی آغاز نمود و نوازندگی گيتار کلاسيک را نزد اساتيدی چون کارينا کيميايی، کيوان ميرهادی، پدرام فلسفی و پيمان فخاريان به صورت جدی دنبال کرد. در اين مدت تئوری موسيقی و ھارمونی را زير نظر بهزاد ميرخانی فرا گرفت و در سال ٢٠٠٩موفق به اخذ مدرک تئوری موسيقی و نوازندگی گيتار کلاسيک از کالج ترينيتی لندن شد. در سال ٢٠١١ گواهی تئوری موسيقی کلاسيک را از دانشگاه "تيمز ولی" - TUV لندن اخذ نمود و در فستيوال ھای جهانی شرکت نمود. او با درجه فوق ليسانس در رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر و معماری فارغ التحصيل شده است. او ضمن برگزاری اجرا های مختلف تک نوازی و گروه نوازی در حال حاضر به تاليف و تدريس گيتار کلاسيک اشتغال دارد.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم
نظرات کاربران