شرکت آوای سکوت چنگ

موسسه آوای سکوت چنگ با هدف فعاليت در كليه زمينه هاي موسيقايي از جمله: اجرا و برگزاري كنسرت و همايش، اخذ مجوز شعر و آلبوم، تهيه و توليد آثار صوتي، تكثير و توليد CD و DVD، فروش بليط كليه كنسرتها شکل گرفته است.