موسسه فرهنگی هنری نغمه بنفش اندیشه

موسسه فرهنگی هنری نغمه بنفش اندیشه در سال 1377 و به منظور تولید موسیقی و به عنوان یک موسسه تک منظوره به ثبت رسید. در سال 1382 و در پی اجرای کنسرت موسیقی گیتار کلاسیک در سالن ارسباران (با همکاری شرکت یاماها) موسسه فعالیت های خود را گسترش داد و موسسه چند منظوره فرهنگی هنری نغمه بنفش اندیشه در زمستان همان سال به ثبت رسید. همکاری با شرکت هایی از جمله یاماها میوزیک گلف، سونی، تی سی الکترونیک و... همه و همه نشان دهنده این بودند که آگاهی (از طریق آموزش) هم به نفع کاربران و هم به نفع تولید کنندگان وسایل در صنعت صوت و موسیقی و پیشرفت در این صنعت نیازمند آموزش صحیح است. در سال 1373 پیمان ابدالی (موسس موسسه) اولین کلاس های میدی و صداسازی فراساز (سینته سایزر) را در موسسه رسام هنر برگزار کرد. سال 1391 تمام تجربه های بیست سال گذشته در برنامه های مدون موسسه جمع شده و با همکاری شرکت های معتبر بین المللی و همراهان گذشته و حال بصورت کلاس هایی طبقه بندی شده تقدیم حضور مشتاقان قرار میگیرد.