آهنگ ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب) از آلبوم نوا (مرکب خوانی) محمدرضا شجریان

ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)

1

اثری از: محمدرضا شجریان

از آلبوم:  نوا (مرکب خوانی)

قیمت نهایی: 1,599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران