آهنگ بی نشان از آلبوم مستور و مست همایون شجریان

بی نشان

2

اثری از: همایون شجریان

از آلبوم:  مستور و مست

قیمت نهایی: 999 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
هر شور و شری که در جهان است /
زان غمزه ی مست دلستان است/
گفتم لب اوست جان، خرد گفت: /
جان چیست مگو چه جای جان است/
وصفش چه کنی که هر چه گویی/
گویند مگو، که بیش از آن است/
در عشق فنا و محو و مستی/
سرمایه عمر جاودان است/
در عشق چو یار بی نشان شو/
کان یار لطیف بی نشان است/
در عشق چو یار بی نشان شو/
کان یار لطیف بی نشان است/
تو آینه جمال اویی/
و آیینه تو همه جهان است/
جهان است/
ما را سر بودن جهان نیست/
ما را سر یار مهربان است/
ما را سر بودن جهان نیست/
ما را سر یار مهربان است/
ما را سر بودن جهان نیست/
ما را سر یار مهربان است
نظرات کاربران