آهنگ حرم یار از آلبوم مستور و مست همایون شجریان

حرم یار

1

اثری از: همایون شجریان

از آلبوم:  مستور و مست

قیمت نهایی: 999 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند/
وان که این کار ندانست در انکار بماند/
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت/
دلق ما بود که در خانه ی خمار بماند/
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن/
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند/
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت/
دلق ما بود که در خانه ی خمار بماند/
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/
یادگاری که در این گنبد دوار بماند/
از صدای سخن عشق ندیدم خوشت/
یادگاری که در این گنبد دوار بماند/
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن/
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند/
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت/
دلق ما بود که در خانه ی خمار بماند/
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/
یادگاری که در این گنبد دوار بماند/
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/
یادگاری که در این گنبد دوار بماند/
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن/
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند
نظرات کاربران