آهنگ شکر از آلبوم مستور و مست همایون شجریان

شکر

2

اثری از: همایون شجریان

از آلبوم:  مستور و مست

قیمت نهایی: 999 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
عشق تو مست و کف زنانم کرد/
مستم و بیخودم چه دانم کرد/
در تنور بلا و فتنه ی خویش/
پخته و سرخ رو چو نانم کرد/
می پریدم ز دست او چون تیر/
دست در من زد و کمانم کرد/
خلق گوید چنان نمی باید/
من نبودم چنین چنانم کرد/
پُر کنم شکر آسمان و زمین/
چون زمین بودم آسمانم کرد/
از ره کهکشان گذشت دلم/
زان سوی کهکشان کشانم کرد/
نردبان ها و بام ها دیدم/
فارغ از بام و نردبانم کرد/
چون جهان پر شد از حکایت من/
در جهان همچو جان نهانم کرد/
چون زبان متصل به دل بودم/
راز دل یک به یک بیانم کرد/
چون زبان متصل به دل بودم/
راز دل یک به یک بیانم کرد/
بیانم کرد/
بس کن ای دل که در بیان ناید/
آن چه آن یار مهربانم کرد/
بس کن ای دل که در بیان ناید/
آن چه آن یار مهربانم کرد/
پُر کنم شکر آسمان و زمین/
چون زمین بودم آسمانم کرد
نظرات کاربران