آهنگ از فرط چشمان تو از خواب بیدار می شوم از آلبوم دوست ات دارم احمدرضا احمدی

از فرط چشمان تو از خواب بیدار می شوم

0

اثری از: احمدرضا احمدی

از آلبوم:  دوست ات دارم

قیمت نهایی: 7,000 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
«یک عمر»

یک عمر به انتظار دیدارت
در خاموشی و دریا

به انتهای کوچه، خیره شدیم
در یک پاییز، در انتهای شبی

که آویخته به گل های یخ بود
نقبی زدیم، و به انتهای زمین رفتیم

فرسنگ ها از خانه دور شدیم
در انتهای زمین، ایستاده بودی

و ساعت حرکت قطار را
که به بهشت می رفت، پرسیده بودی

جواب تو، در زیر زمین بخار می شد
ملایم مرده بودی.

«پوشیده...»

پوشیده و آسان، به تو می پیوستم
هنگام که یک قطره ی باران

بر ملافه های کهنه می چکید
و معنی دریا می داد

برگ چنان، برگ آسا
آسمان چنان، آسمان آسا

بر سرم می ریخت، که از آن زن
که از آن مرد، که در باران گم شدند

فقط یک چتر، به یادگار داشتم.
باران دیگر نمی بارید.

........
نظرات کاربران