آهنگ در دست باد از آلبوم تک آهنگ های گروه دال گروه دال

در دست باد

3

اثری از: گروه دال

از آلبوم:  تک آهنگ های گروه دال

قیمت نهایی: رایگان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
میرقصی و میچرخی، در گردش هر دستم
در آینه ام هستی، در آینه ات هستم
میرقصی و صبحم را، با ماه می آمیزی
بر گردن شب هایم خورشید می آویزی
میرقصی و میچرخی، در گردش هر دستم
در آینه ام هستی، در آینه ات هستم
میرقصی و صبحم را با ماه می آمیزی
بر گردن شب هایم خورشید، می آویزی
مویت آزاد سرمست و شاد در دست باد
بانوی بهار امشب سرمست تو می رقصد،سرمست تو میرقصد
عشق و غزل و حافظ، عشق و غزل و حافظ در دست تو میرقصد
میرقصی و میچرخی،در گردش هر دستم
در آینه ام هستی، در آینه ات هستم
میرقصی و صبحم را با ماه می آمیزی
بر گردن شب هایم خورشید می آویزی
مویت آزاد سرمست و شاد در دست باد
مویت آزاد سرمست و شاد در دست باد
مویت آزاد سرمست و شاد در دست باد...
نظرات کاربران