آهنگ دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران