آهنگ آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران