آهنگ گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران