آهنگ مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران