آهنگ نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران