آهنگ هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران