آهنگ روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران