آهنگ یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران