آهنگ یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران