آهنگ یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است... از آلبوم 40 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  40 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 599 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران