آهنگ کو به کو از آلبوم من خود آن سیزدهم محسن چاوشی

کو به کو

4

اثری از: محسن چاوشی

از آلبوم:  من خود آن سیزدهم

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
هین کژ و راست می‌روی باز چه خورده‌ای بگو/
مست و خراب می‌روی خانه به خانه کو به کو/

با که حریف بوده‌ای بوسه ز کی ربوده‌ای/
زلف که را گشوده‌ای حلقه به حلقه مو به مو/

نی تو حریف کی کنی ای همه چشم و روشنی/
خفیه روی چو ماهیان حوض به حوض جو به جو/

راست بگو به جان تو ای دل و جانم آن تو/
ای دل همچو شیشه‌ام خورده میت کدو کدو/

راست بگو نهان مکن پشت به عاشقان مکن/
چشمه کجاست تا که من آب کشم سبو سبو/

در طلبم خیال تو دوش میان انجمن/
می‌نشناخت بنده را می‌نگریست رو به رو/

چون بشناخت بنده را بنده کژرونده را/
گفت بیا به خانه هی چند روی تو سو به سو/

عمر تو رفت در سفر با بد و نیک و خیر و شر/
همچو زنان خیره سر حجره به حجره شو به شو/

گفتمش ای رسول جان ای سبب نزول جان/
ز آنک تو خورده‌ای بده چند عتاب و گفت و گو/

گفت شراره‌ای از آن گر ببری سوی دهان/
حلق و دهان بسوزدت بانگ زنی گلو گلو/

لقمه هر خورنده را درخور او دهد خدا/
آنچه گلو بگیردت حرص مکن مجو مجو/

گفتم کو شراب جان ای دل و جان فدای آن/
من نه‌ام از شتردلان تا برمم به های و هو/

حلق و گلوبریده با کو برمد از این ابا/
هر کی بلنگد او از این هست مرا عدو عدو/

دست کز آن تهی بود گر چه شهنشهی بود/
دست بریده‌ای بود مانده به دیر بر سمو/

خامش باش و معتمد محرم راز نیک و بد/
آنک نیازمودیش راز مگو به پیش او
نظرات کاربران