آهنگ یادگار دوست از آلبوم آقای بنفش گروه پالت

یادگار دوست

8

اثری از: گروه پالت

از آلبوم:  آقای بنفش

قیمت نهایی: 499 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
من قلب تورا ز دست آسان ندهم/
دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم/

از دوست به یادگار دردی دارم/
از دوست به یادگار دردی دارم/

کان درد به صد هزار درمان ندهم/
کان درد به صد هزار درمان ندهم/

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد/
تا با غم عشق تو مرا کار افتاد/

بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد/
بیچاره دلم در غم بسیار افتاد/

بسیار فتاده بود اندر غم عشق/
بسیار فتاده بود اندر غم عشق/

اما نه چنین زار اما نه چنین زار، که این بار افتاد/
اما نه چنین زار اما نه چنین زار، که این بار افتاد/

من بودم و دوش آن بت بنده نواز/
از من همه لابه بود از وی همه ناز/

شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید/
شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید/

شب را چه گُنه حدیث ما بود به راز/
شب را چه گُنه حدیث ما بود به راز
نظرات کاربران