آهنگ درس علوم از آلبوم آقای بنفش گروه پالت

درس علوم

6

اثری از: گروه پالت

از آلبوم:  آقای بنفش

قیمت نهایی: 499 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
از درسِ علوم جمله بُگریزی بِه/
و اندر سرِ زلفِ دلبر آویزی به/

ز آن پیش که روزگار خونت ریزد/
تو خونِ قنینه در قدح ریزی به/

از آمدن و رفتنِ ما سودی کو؟/
وز بافته ی وجودِ ما پودی کو؟/

در چَنبَرِ چرخ جانِ چندین پاکان/
می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو؟/

از آمدن و رفتنِ ما سودی کو؟/
وز بافته ی وجودِ ما پودی کو؟/

در چَنبَرِ چرخ جانِ چندین پاکان/
می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو؟/

از آمدنم نبود گردون را سود/
وز رفتن من جاه و جلالش نفزود؛/

وز هیچ‌کسی نیز دو گوشم نشنود/
کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟/

جامی است که عقل آفرین می‌زندش/
صد بوسه زِ مِهْر بر جَبین می‌زندش؛/

این کوزه‌گر دَهْر چنین جامِ لطیف/
می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش
نظرات کاربران