آهنگ ادامه بده از آلبوم خاطرات مبهم رضا یزدانی

ادامه بده

3

اثری از: رضا یزدانی

از آلبوم:  خاطرات مبهم

قیمت نهایی: 299 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
ادامه بده، به لبخند
به نگاه، به جشن

از همان حرفهای ساده بزن
مثلا بگو چه روز بدی

چه غذای بی نمکی
و هوا چه گرفتست

ادامه بده، به معجزه
به حضور، به عطر

از همان کارهای ساده بکن
مثلا بیا دکمه ی پیرهنم را بدوز

روزنامه بخوان
یا بزن زیر آواز بی حوصلگیت

اما فقط ادامه بده
این روزهای هولناک را

بی نمک بدون دگمه
ابری

نیــــستیو اتفاقهای تلخ ساده مــــــی افتد
نیــــستی و ترس های کوچک بزرگ میشود

و مهم نیست چند شنبه است
و مهم نیست ساعت چند است

چه احمقانه زنده ام
چه وحشیانه نیستی

چه عاشقانه بود عمر من
چه زخم روزمره ای
نظرات کاربران