آهنگ حرف آخر از آلبوم خاطرات مبهم رضا یزدانی

حرف آخر

2

اثری از: رضا یزدانی

از آلبوم:  خاطرات مبهم

قیمت نهایی: 299 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
هزار خواهش و آیا، هزار پرسش و اما
هزار چون و هزاران چرای بی زیرا

هزار بود و نبود، هزار شاید و باید
هزار باد و مباد، هزار باد و مباد

مگر تو نقطه پایان
بر این هزار خط نا تمام بگذاری

مگر تو ای دم آخر، در میانه تو
سنگ تمام بگذاری، هزار کار نکرده

هزار کاش و اگر، هزار بارِ نبرده
هزار حرف نگفته، هزار بار همیشه

هزار بار هنوز
هزار بارِ نبرده
هزار راه نرفته

مگر تو نقطه پایان
بر این هزار خط نا تمام بگذاری

مگر تو ای دم آخر
در میانه تو
سنگ تمام بگذاری
نظرات کاربران