آهنگ شک می کنم از آلبوم خاطرات مبهم رضا یزدانی

شک می کنم

3

اثری از: رضا یزدانی

از آلبوم:  خاطرات مبهم

قیمت نهایی: 299 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
شک می کنم به خواب
برف می بارد

باد می ایستد، باد می ایستد
در چشم های باز

حیف، حیف، فرصتی نیست
برای آب شدن در آفتاب

این خواب می پوشاند
دست های تو را و قلب مرا

حیف، حیف حیف حیف ...
شک می کنم به باد!

به برف! به خواب!
شک می کنم با باد!

به برف! به خواب!
شک می کنم به زخم، به تیغ، به درد

در پایان همین موسیقی در آغاز خواب
شک می کنم به خواب!

برف می بارد، باد می ایستد
باد می ایستد در چشم های باز
نظرات کاربران