آهنگ ساز سیمرغ (مقام سیمرغ) و ساز بگ (مقام گله ی شتر) از آلبوم موسیقی نواحی ایران - موسیقی بلوچستان مکران 64 پهلوان بلند زنگشاهی

ساز سیمرغ (مقام سیمرغ) و ساز بگ (مقام گله ی شتر)

0

اثری از: پهلوان بلند زنگشاهی، لعل بخش پیک

از آلبوم:  موسیقی نواحی ایران - موسیقی بلوچستان مکران 64

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران