آهنگ یه شهر دور از آلبوم تک آهنگ های دنگ شو دنگ شو

یه شهر دور

14

اثری از: دنگ شو

از آلبوم:  تک آهنگ های دنگ شو

قیمت نهایی: رایگان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
شنیده ام عزم سفر کرده ای/
هوای دلدار دگر کرده ای/
مهر مرا ز سر بدر کرده ای/
تورو به خدا اگه میشه تنها نرو/
اونجا که میری نمیدونم کجاست/
زمین شادیه یا جای غماست/
خاک غریبه هست و یا آشناست/
بگذر از این سفر تو بی من نرو/
به راه دور نری تو افسرده شی/
رنج سفر نبینی آزرده شی/
گُلی میترسم که تو پژمرده شی/
تورو به خدا اگه میشه تنها نرو/
بگذر از این سفر تو بی من نرو/
شنیده ام عزم سفر کرده ای/
هوای دلدار دگر کرده ای/
مهر مرا ز سر بدر کرده ای/
بگذر از این سفر تو بی ما نرو/
شهری که میری نمیدونم کجاست/
زمین شادیه یا جای غماست/
خاک غریبه هست و یا آشناست/
تورو به خدا اگه میشه تنها نرو/
به راه دور نری تو افسرده شی/
رنج سفر نبینی آزرده شی/
گُلی میترسم که تو پژمرده شی/
تورو به خدا اگه میشه تنها نرو/
بگذر از این سفر تو بی ما نرو/
شنیده ام عزم سفر کرده ای/
هوای دلدار دگر کرده ای/
مهر مرا ز سر بدر کرده ای/
تورو به خدا اگه میشه تنها نرو..
نظرات کاربران