آهنگ نا گریز از آلبوم تک آهنگ های وصال علوی وصال علوی

نا گریز

2

اثری از: وصال علوی

از آلبوم:  تک آهنگ های وصال علوی

قیمت نهایی: رایگان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود
گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود
گفتم که بسی خط خطا بر تو کشیدند
گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود
گفتم که تو ای عمر مرا زود برفتی
گفتا که رفیقا چه کنم عمر همین بود
گفتم که نه وقت سفرت بود چو رفتی
گفتا که مگر مصلحت وقت درین بود
نظرات کاربران