آهنگ دلتنگی از آلبوم ساعت هفت مهدی احمدوند

دلتنگی

1

اثری از: مهدی احمدوند

از آلبوم:  ساعت هفت

قیمت نهایی: 399 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
تو خیابون زیر نورِ چراغا
ساعت از نصفِ شبم گذشته بود...
جز من و تنهایی و پیاده رو
خبر از عابر دیگه ای نبود...
بادی که درختا رو تکون می داد
روی سنگفرشا رو برگ پوشونده بود...
مثلِ هر شب دوباره دلتنگی
منو سمتِ خونه تون کشونده بود...
هنوزم وقتی که نزدیکت میشم
نفسم حبس میشه تویِ سینه
بی هوا زل می زنم به خونه تون
آخه کار هر شب من اینه
هنوزم وقتی که رد میشم از اون
کوچه ای که خاطراتم توشه
بی هوا زل می زنم به خونه تون
خونه ای که چراغاش خاموشِ
یاد اون شبا می افتادم که
بوی عطرت می اومد با بارون
شبی که یه خُردِ سردت شده بود
وقتی رد می شدیم از این خیابون...
چراغ اتاق تو روشن بود
خیلی دیره تو چرا بیداری
روی خوش باوری، دلواپستم
شاید از دوری من بیماری...
هنوزم وقتی که نزدیکت میشم
نفسم حبس میشه توی سینه
بی هوا زل می زنم به خونه تون
آخه کار هر شب من اینه
هنوزم وقتی که رد میشم از اون
کوچه ای که خاطراتم توشه
بی هوا زل می زنم به خونه تون
خونه ای که چراغاش خاموشِ...
نظرات کاربران