آهنگ من همانم از آلبوم من همانم هوتن هنرمند

من همانم

2

اثری از: هوتن هنرمند

از آلبوم:  من همانم

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
مگر از این تنهاتر می شود دیگر دل من
کس ندانم چون موجی که بخواند ساحل من
مگر از این تنهاتر می شود دیگر دل من
کس ندانم چون موجی که بخواند ساحل من
من همانم که ندانم لحظه ای جز به پریشانی و اندوه
به که گویم درد دل را که شود تکرار در آینه ی کوه
تا قیامت پاییزیست این جهان باطل من
پیله ای از تنهاییست در نهایت حاصل من
تا قیامت پاییزیست این جهان باطل من
پیله ای از تنهاییست در نهایت حاصل من
من همانم که ندانم لحظه ای جز به پریشانی و اندوه
به که گویم درد دل را که شود تکرار در آینه ی کوه
من همانم که ندانم لحظه ای جز به پریشانی و اندوه
به که گویم درد دل را که شود تکرار در آینه ی کوه
نظرات کاربران