آهنگ خاطرات مانده از یک عشق از آلبوم من همانم هوتن هنرمند

خاطرات مانده از یک عشق

1

اثری از: هوتن هنرمند

از آلبوم:  من همانم

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
چیزی شبیه گریه ای در زیر باران بود
حال بد آن کَس که آن شب در خیابان بود
آن کَس که آن شب در مداری از غم یک شهر
غمگین ترین سیاره ی در دور میدان بود
روزی که عاشق شد شدیدا برف می بارید
فصلی که تنها شد دقیقا هم زمستان بود
می شد که از چشمان خیس و خسته اش فهمید
از خاطرات مانده از یک عشق، ویران بود
اما نشاط زندگی اش رو به پایان بود
شاید که بعد از آن شبش هم زندگی می کرد
اما نشاط زندگی اش رو به پایان بود
روزی که عاشق شد شدیدا برف می بارید
فصلی که تنها شد دقیقا هم زمستان بود
می شد که از چشمان خیس و خسته اش فهمید
از خاطرات مانده از یک عشق، ویران بود
نظرات کاربران