آهنگ شال گردن از آلبوم آینه قدی مهدی یراحی

شال گردن

2

اثری از: مهدی یراحی

از آلبوم:  آینه قدی

قیمت نهایی: 499 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
شال گردن برام می بافی
تو اتاقی که سخت دلگیره
تو اتاقه که اسمتو می گم
شیشه هاشو بخار می گیره
تن من توی ظهر تابستون
با شبِ قطب توی یک مرزه
وقتی چیزی برام می بافی
بدنم بی دلیل می لرزه
شال گردن برام می بافی
که پیاده برم تو سرما باز
جای این شال گردنا یک بار
دستتو دورِ گردنم بنداز
شال گردن برام می بافی
که پیاده برم تو سرما باز
جای این شال گردنا یک بار
دستتو دورِ گردنم بنداز
وقتی سرما توی تنم میره
وقتی برفه تمام اطرافم
نمی دونی چقد دلم می خواد
هرچی که بافتی رو بشکافم
چند شبِ دیگه آخرِ تیرِ
برف می باره تو اتاق آروم
سردمه مثل بید می لرزم
تازه چی بافتی برام خانوم
شال گردن برام می بافی
که پیاده برم تو سرما باز
جای این شال گردنا یک بار
دستتو دورِ گردنم بنداز
شال گردن برام می بافی
که پیاده برم تو سرما باز
جای این شال گردنا یک بار
دستتو دورِ گردنم بنداز
نظرات کاربران