آهنگ مغلوب از آلبوم آینه قدی مهدی یراحی

مغلوب

2

اثری از: مهدی یراحی

از آلبوم:  آینه قدی

قیمت نهایی: 499 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
بذار برگردم عقب
اونجا که گم کردم تو رو
اونجا که رنجیدی ازم
وقتی بهت گفتم برو
وقتی غرورِ من نذاشت
درو ببندم تا نری
وقتی که فهمیدم هنوز
نرفتی و پشت دری
دوباره برگردم به تو
اینبار بهت بگم بمون
با دستِ تو پاکش کنم
اونروز و از تقویممون
تو رو همون دقیقه ها
دوباره جستجو کنم
ادامۀ بودنمو
بمونی و شروع کنم
راضی نشم حتی یه بار
دلیلِ آشوبت بشم
ببین چقدر راضی ام
از اینکه مغلوبت بشم
بذار برگردم عقب
من دیگه اون من نیستم
بذار بهت ثابت کنم
من مردِ رفتن نیستم
من مردِ رفتن نیستم
دوباره برگردم به تو
اینبار بهت بگم بمون
با دستِ تو پاکش کنم
اونروز و از تقویممون
تو رو همون دقیقه ها
دوباره جستجو کنم
ادامۀ بودنمو
بمونی و شروع کنم
نظرات کاربران