آهنگ سرما نزدیکه از آلبوم آینه قدی مهدی یراحی

سرما نزدیکه

1

اثری از: مهدی یراحی

از آلبوم:  آینه قدی

قیمت نهایی: 499 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
بارون بود می رفتی
قلبم با تمامِ جاده می فت
پائیزو حس کردم تازه
فهمیدم سرما نزدیکه
لرزیدم برگا ریخت
تنهائیم تمامِ شهرو پُر کرد
می رفتی می دیدم از دور
رو سرتِ چترا وا می شن
می رفتی تا تمامِ دنیا
شاهدِ سقوطِ عاشقِ تو باشه
می رفتی با شکستنِ من
انتقامِ چی رو از خودت بگیری؟
دلتنگی، تنهایی
مفهومِ تمامِ بودنم شد
می سوزم از سرما هر روز
این داغو کی جز من دیده؟
لرزیدم برگا ریخت
تنهائیم تمامِ شهرو پُر کرد
می رفتی می دیدم از دور
رو سرتِ چترا وا می شن
می رفتی تا تمامِ دنیا
شاهدِ سقوطِ عاشقِ تو باشه
می رفتی با شکستنِ من
انتقامِ چی رو از خودت بگیری؟
لرزیدم برگا ریخت
تنهائیم تمامِ شهرو پُر کرد
می رفتی می دیدم از دور
رو سرتِ چترا وا می شن
می رفتی تا تمومِ دنیا
شاهدِ سقوطِ عاشقِ تو باشه
می رفتی با شکستنِ من
انتقامِ چی رو از خودت بگیری؟
نظرات کاربران