آهنگ آرومم از آلبوم تیک میثم ابراهیمی

آرومم

1

اثری از: میثم ابراهیمی

از آلبوم:  تیک

قیمت نهایی: 399 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
تو عشقمی و فرق می کنی و
بیشتر از اینا تو با دل من راه بیا
خودت می دونی دقیقا همونی
که بام می مونی آره اینو خوب می دونی
من بدجوری عاشقت شدم خودتم می دونی
گفتم کسی نیست که عاشقم کنه حالا تو می تونی
حالا شد حالا که تو پیش منی
می دونم عشقمی تو از خودمون حرف میزنی
حالا که می دونم تا تهش باهات می مونم
می بینم تو پیشمی دیگه آرومم
حالا شد حالا که تو پیش منی
می دونم عشقمی تو از خودمون حرف میزنی
حالا که می دونم تا تهش باهات می مونم
می بینم تو پیشمی دیگه آرومم
حرفت رو زدی باهام راه اومدی
گفتی می مونی آره اینو خوب اومدی
دیدی اونقدی سخت نبود اومدی
حرف دلمو انگار رو هوا زدی
حالا می دونم دیگه تا آخرش من می مونم و تو
اگه تو بخوای که از پیشم بری من می دونم و تو
حالا شد حالا که تو پیش منی
می دونم عشقمی تو از خودمون حرف می زنی
حالا که می دونم تا تهش باهات می مونم
می بینم تو پیشمی دیگه آرومم
حالا شد حالا که تو پیش منی
می دونم عشقمی تو از خودمون حرف می زنی
حالا که می دونم تا تهش باهات می مونم
می بینم تو پیشمی دیگه آرومم
نظرات کاربران