آهنگ بی تاب از آلبوم تک آهنگ های پازل بند پازل بند

بی تاب

10

اثری از: پازل بند

از آلبوم:  تک آهنگ های پازل بند

قیمت نهایی: رایگان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
مزن دست به این مست
آخ مزن دست به این مست
ای مزن دست به این مست
مزن دست به این مست
به هر طرف، که رو کنم عشق تو آید نظرم
من از تمامِ عاشقان ببین که مبتلا ترم
بی تاب میچرخیدم دور ور تو
بی تاب میرقصیدم اطراف و ور تو
بی تاب میچرخیدم دور ور تو
بی تاب میرقصیدم اطراف و ور تو
بخت منِ مست زد به دلم دست
دست به این مست مزن چون شکنندست
دست به این مست مزن چون شکنندست
بخت منِ مست زد به دلم دست
دست به این مست مزن چون شکنندست
دست به این مست مزن چون شکنندست
دل ای دل ای دل ای دل ای
دل ای دل ای دل ای دل ای
گیسو افشان کردو منو پریشان کردو
گیسو افشان کردو منو پریشان کردو
سلسلۀ قامت او قافله ویران کردو
گیسو افشان کردو منو پریشان کردو
سلسلۀ قامت او قافله ویران کردو
دل ای دل ای
دل ای دل ای
بی تاب میچرخیدم دور ور تو
بی تاب میرقصیدم اطراف و ور تو
بی تاب میچرخیدم دور ور تو
بی تاب میرقصیدم اطراف و ور تو
بخت منِ مست زد به دلم دست
دست به این مست مزن چون شکنندست
دست به این مست مزن چون شکنندست
بخت منِ مست زد به دلم دست
دست به این مست مزن چون شکنندست
دست به این مست مزن چون شکنندست
دل ای دل ای دل ای دل ای
دل ای دل ای دل ای دل ای
نظرات کاربران