آهنگ لحظه ی دیدار از آلبوم خاطرات پراکنده گروه موسیقی حال (حال بند)

لحظه ی دیدار

0

اثری از: گروه موسیقی حال (حال بند)

از آلبوم:  خاطرات پراکنده

قیمت نهایی: 1,199 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
باز من ديوانه ام، مستم
باز مي لرزد، دلم، دستم
باز من ديوانه ام، مستم
باز مي لرزد، دلم، دستم
لحظه ديدار نزديك است
لحظه ديدار نزديك است
هاي نپريشي صفاي زلفکم را، دست
هاي نخراشي به غفلت گونه ام را، تيغ
هاي نپريشي صفاي زلفکم را، دست
هاي نخراشي به غفلت گونه ام را، تيغ
لحظه ديدار نزديك است
لحظه ديدار نزديك است
آبرويم را نريزي، دل
دل ای دل ای دل
دل دل ای دل
آبرويم را نريزي، دل
ای نخورده مست
لحظه ديدار نزديك است
نظرات کاربران