آهنگ نیمه ی من از آلبوم خاطرات پراکنده گروه موسیقی حال (حال بند)

نیمه ی من

3

اثری از: گروه موسیقی حال (حال بند)

از آلبوم:  خاطرات پراکنده

قیمت نهایی: 1,199 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
تو نیمه ی منی و با تو من
تمام می شوم
در امتداد آن افق که مهر تو طلوع می کند
تو نیمه ی منی و با تو من
تمام می شوم
بمان بمان
به آن خدا که آفریدمان قسم بمان
که روزگار تو را برای من نشانه کرد
برای بودن و سرودنم
برای مست بودنم
تو را بهانه کرد
با تو من تمام می شوم
نظرات کاربران