متن آهنگ
وقتی که می خندی روشن تر از آبم
وقتی نمی خندی تاریک مردابم
حالا کمی بخند
وقتی که می خندی سرمست می شوم
وقتی نمی خندی از دست می شوم
حالا دمی بخند
در خنده های تو رازی نهفته است
هر خنده ی تو یک شعر نگفته است
وقتی که می خندی از عشق بارانم
وقتی نمی خندی سردم زمستانم
وقتی که می خندی روشن تر از آبم
وقتی نمی خندی تاریک مردابم
حالا کمی بخند
نظرات کاربران