آهنگ برف از آلبوم تک آهنگ های گروه چارتار گروه چارتار

برف

21

اثری از: گروه چارتار

از آلبوم:  تک آهنگ های گروه چارتار

قیمت نهایی: رایگان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
بر رخسار هر خورشيدي
بي لبخندت ابري آمد
بي تو در من سروي خم شد
در چشمانم حصري آمد
اي روياي بي تكرارم
شعر تلخي در سر دارم
يادت رد شد
برگي افتاد از افرايي
ايوان پر شد از تنهايي
بادي خيزيد و آراميد
برفي آشفته مي باريد
دستان هوا از بوي تو پوچ
برگي افتاد از افرايي
ايوان پر شد از تنهايي
بادي خيزيد و آراميد
برفي آشفته مي باريد
دستان هوا از بوي تو پوچ
رفتي و بي رخ عاشق تو
لحظه ي غم زده بي گذر است
بر لب سرد ترانه هنوز
عادت خواهش بي ثمر است
يادت رد شد
برگي افتاد از افرايي
ايوان پر شد از تنهايي
بادي خيزيد و آراميد
برفي آشفته مي باريد
دستان هوا از بوي تو پوچ
برگي افتاد از افرايي
ايوان پر شد از تنهايي
بادي خيزيد و آراميد
برفي آشفته مي باريد
دستان هوا از بوي تو پوچ
نظرات کاربران