آهنگ شبت خوش باد من رفتم از آلبوم شبت خوش باد من رفتم علی تفرشی

شبت خوش باد من رفتم

1

اثری از: علی تفرشی

از آلبوم:  شبت خوش باد من رفتم

قیمت نهایی: 899 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
کجایی ای ز جان خوشتر ، شبت خوش باد ، من رفتم
بیا در من خوشی بنگر، شبت خوش باد من رفتم
نگارا، بر سر کویت دلم را هیچ اگر بینی
ز من دل خسته یادآور، شبت خوش باد من رفتم
ز من دل خسته یادآور، شبت خوش باد من رفتم
تو با عیش و طرب خوش باش، من با ناله و زاری
مرا کان نیست این بهتر، شبت خوش باد من رفتم
تو با عیش و طرب خوش باش، من با ناله و زاری
مرا کان نیست این بهتر، شبت خوش باد من رفتم
منم امروز بیچاره، ز خان و مانم آواره
نه دل در دست و نه دلبر، شبت خوش باد من رفتم
نه دل در دست و نه دلبر، شبت خوش باد من رفتم
مرا گویی که ای عاشق، نه ای وصل مرا لایق
تو را چون نیستم در خور، شبت خوش باد من رفتم
همی گفتم که ناگاهی، بمیرم در غم عشقت
نکردی گفت من باور، شبت خوش باد من رفتم
کجایی ای ز جان خوشتر ، شبت خوش باد ، من رفتم
بیا در من خوشی بنگر، شبت خوش باد من رفتم
نگارا، بر سر کویت دلم را هیچ اگر بینی
ز من دل خسته یادآور، شبت خوش باد من رفتم
ز من دل خسته یادآور، شبت خوش باد من رفتم
ز من دل خسته یادآور، شبت خوش باد من رفتم
نظرات کاربران