آهنگ یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که... از آلبوم 12 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  12 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران