آهنگ صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که... از آلبوم 12 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  12 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران