آهنگ یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته... از آلبوم 12 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  12 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران