آهنگ ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران... از آلبوم 12 حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی

ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران...

0

اثری از: خسرو شکیبایی

از آلبوم:  12 حکایت از گلستان سعدی

قیمت نهایی: 699 تومان

دانلود آهنگ
نظرات کاربران