آهنگ تصنیف مهتاب از آلبوم خداوندان اسرار همایون شجریان

تصنیف مهتاب

9

اثری از: همایون شجریان

از آلبوم:  خداوندان اسرار

قیمت نهایی: 1,099 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش کن تو این دل شیدا را
می نوش به نور ماه ای ماه که ماه
می نوش به نور ماه ای ماه که ماه
بسیار بتابد بسیار بتابد بسیار بتابد
و نیابد ما را
بسیار بتابد و نیابد ما را
من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت
از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا این هر سه مرا این هر سه مرا
نقد و تو را نسیه بهشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزهٔ خاک ما تا سبزهٔ خاک ما تا سبزهٔ خاک ما
تماشاگه کیست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست
نظرات کاربران