آهنگ تصنیف خداوندان اسرار از آلبوم خداوندان اسرار همایون شجریان

تصنیف خداوندان اسرار

10

اثری از: همایون شجریان

از آلبوم:  خداوندان اسرار

قیمت نهایی: 1,099 تومان

دانلود آهنگ
متن آهنگ
خداوند خداوندان اسرار
زهی خورشید در خورشید انوار
ز عشق حسن تو خوبان مه رو
ز عشق حسن تو خوبان مه رو
به رقص اندر مثال چرخ دوار
اگر خواهی عطای جاودانی
ز عالم‌های باقی ملک بسیار
از آن باده که ویرانی هوش است
از آن باده که ویرانی هوش است
ز شمس حق و دین بستان و هش دار
ز شمس حق و دین بستان و هش دار
خداوند خداوندان اسرار
زهی خورشید در خورشید انوار
ز عشق حسن تو خوبان مه رو
ز عشق حسن تو خوبان مه رو
به رقص اندر مثال چرخ دوار
نظرات کاربران