گاه فراموشی
گاه فراموشی
آهنگ فصلی برای شروع دوباره

پادکست فصلی برای شروع دوباره

این‌جا رادیو هجده بنفش است. رادیویی که هجده است و از قضا بنفش بودن‌هایش را دوست دارد. روزی خواهد آمد که دنیا را سکوتی ابدی فرا خواهد گرفت. دیگر هیچ جنبنده‌ای راه نمی‌رود و هیچ بلبلکی هم نمی‌خواند؛ نه این‌که گمان برید همه مرده‌اند، آن روز دیگر کسی اشتیاقی برای صدایی ندارد! همه دل‌شان مرده است و توان‌شان تمام شده است. شاید این هم نوعی مرگ باشد. آن روز است که اگر فقط یک صدا بتواند باشد، صدای همین دخترک همواره بنفش و مهربان است. آن روز فقط مهربانی می‌تواند سکوت جهان را بشکند.
این‌جا رادیو هجده بنفش است و قرار است فریاد نسلی باشد که مهربان است و یا حداقل سعی‌اش را می‌کند که مهربان باشد.

فصل دوم - قسمت هجدهم

فصل دوم - قسمت هجدهم

۲۵:۱۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت هفدهم

فصل دوم - قسمت هفدهم

۵۰:۲۷
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت شانزدهم

فصل دوم - قسمت شانزدهم

۰۹:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت پانزدهم

فصل دوم - قسمت پانزدهم

۱۹:۵۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت چهاردهم

فصل دوم - قسمت چهاردهم

۱۷:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت سیزدهم

فصل دوم - قسمت سیزدهم

۲۷:۱۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت دوازدهم

فصل دوم - قسمت دوازدهم

۳۶:۳۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت یازدهم

فصل دوم - قسمت یازدهم

۲۹:۱۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت دهم

فصل دوم - قسمت دهم

۲۵:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت نهم

فصل دوم - قسمت نهم

۲۹:۵۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت هشتم

فصل دوم - قسمت هشتم

۲۷:۲۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت هفتم

فصل دوم - قسمت هفتم

۲۱:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت ششم

فصل دوم - قسمت ششم

۳۰:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت پنجم

فصل دوم - قسمت پنجم

۲۴:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت چهارم

فصل دوم - قسمت چهارم

۲۲:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت سوم

فصل دوم - قسمت سوم

۲۳:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت دوم

فصل دوم - قسمت دوم

۱۷:۱۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
فصل دوم - قسمت اول

فصل دوم - قسمت اول

۱۶:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان
    هنوز نظری به ثبت نرسیده‌است.
      شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...